Polityka prywatności
 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby aplikujące do udziału w projekcie FairIT.
 2. Administratorem danych osobowych jest candIT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk, KRS 0000796072, NIP 5842785694, REGON 383943294.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę aplikującą do projektu FairIT oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pozyskiwanie informacji o osobie aplikującej do projektu przebiega w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu aplikacyjnym,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Zbieramy informacje dobrowolnie podane przez osobę aplikującą.
 7. Dane podane w formularzu aplikacyjnym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. w celu dokonania procesu zakwalifikowania do projektu oraz obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Do danych zawartych w formularzu aplikacyjnym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu +48 737442200 lub adresem email wkontakcie@fairit.pl
Wspierają nas najlepsi